2019 Yılı Sirküler

2019-131 Sahte Sosyal Medya Paylaşımlarına Dikkat

2019-130 Tecil Faizi Oranı Yıllık %15 Oldu

2019-129 İmalat San. Münhasır Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Hk. İlave İmkanlar

2019-128 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV’nin İade Hk

2019-127 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 7) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-126 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No18) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-125 İndirimli Oran KDV İadesinde 2020 Yılında Uygulanacak İade Sınırı Hk

2019-124 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 51) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-123 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No 52) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-122 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 52) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-121 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 64) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-120 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 76) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-119 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No 84) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-118 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No 85) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-117 GVK'da Yer Alan Hadlere ve Tutarlara İlişkin Genel Tebliğ (Seri No 310) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-116 VUK'da Yer Alan Hadlere ve Tutarlara İlişkin Genel Tebliği (Sıra No 513) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-115 GVK'nun Geçici 90 ıncı Maddesinde Yer Alan Varlık Barışından Yararlanma Süresi 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2019-114 Gecikme Zammı Oranının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-113 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-112 Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine İmalat Sanayinde Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31 12 2022 Tarihine Uzatıldı

2019-111 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-110 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No512 ) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-109 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı 1839) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-108 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

2019-107 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-106 Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Hk. Gelir Vergisi Tebliği (Sıra No309) Resmi Gazete’ de Yayımlandı

2019-105 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No308) Resmi Gazete’ de Yayımlandı

2019-104 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No  28) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-103 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-102 Tahsilat Genel Tebliği (Seri C, Sıra No 4) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-101 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-100 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No509 ) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-099 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No510) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-098 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No511) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-097 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber Güncellendi

2019-096 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranlarında Degişiklik Yapıldı

2019-095 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk.

2019-094 30.09.2019 Döviz Kurları

2019-093 Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı

2019-092 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No  27) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-091 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Yayınlandı

2019-090 İnteraktif Vergi Dairesinde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” Sayfası Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır

2019-089 Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü Yayınlandı

2019-088 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV %8 Oldu

2019-087 Gecikme Zammı Oranı %2 Oldu

2019-086 Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri Broşürü Yayınlandı

2019-085 Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Broşürü Yayınlandı

2019-084 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-083 Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde ÖTV Hk. Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-082 VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

2019-081 SAHTE İNTERNET SİTELERİ VE E-POSTALARA DİKKAT

2019-080 75 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

2019-079 1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-078 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No6) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-077 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 508) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-076 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-075 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No6) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-074 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-073 Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Yayınlandı

2019-072 30.06.2019 Döviz Kurları

2019-071 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk.

2019-070 Gecikme Zammı Oranının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-069 Tahsilat Genel Tebliği (Seri B Sıra No 12) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

2019-068 14.5.2018 Tarihli ve 2018-11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-067 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-066 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

2019-065 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-064 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-063 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-062 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-061 İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru

2019-060 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-059 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-058 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-057 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-056 E-Defterlerin Oluşturulma İmzalanma İle “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı

2019-055 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-054 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 6) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-053 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-052 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk.

2019-051 31.03.2019 Döviz Kurları

2019-050 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2019-049 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Yapmış Olduğu Duyuru

2019-048 115 Nolu VUK Sirküleri ile Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır

2019-047 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No  26) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-046 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019-045 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 845)

2019-044 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

2019-043 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No  25) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-042 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Başkanı Kararı İle Bazı Tevkifat ve BSMV Oranları Yeniden Belirlendi

2019-041 Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıt.Teslim.Uygulan.KDV İnd., Bazı Araç ve Oto.ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Alet.ÖTV İnd. ve Tapu Harçlarında Uygu.İnd. Süre Uzatımı

2019-040 GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı

2019-039 Vergiye Uyumlu Mükelelfler Hk. 307 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

2019-038 Tazminat Ödemelerinde İstisna Uyg. ve Diğer Bazı Konularda Açıklamaları İçeren 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

2019-037 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

2019-036 VUK Genel Tebliği (Sıra No 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 506) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-035 E-Fatura İptal Portalı Hakkında

2019-034 GİB E-Beyanname Duyuru - 05.03.2019 - 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik

2019-033 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak ÖTV Oran.Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı

2019-032 Muhtasar,KDV,Damga Vergi ve Basit Usul Gelir Vergi.Beyan.Verilm.Süre.Uzatıl.ile 2019 Ocak Dönem.Defter-Beyan Sistem.Verilm.Gereken Beyan.BDP’den Verilm.İlişkin Sirküler Yayınlandı

2019-031 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7166 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-028 Hatırlatmadır. “Defter Raporu Beratı”nın İçeriği İle İlgili Detaylı Bilgilere Yer Verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” Yayımlanmıştır

2019-030 İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde

2019-029 24 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

2019-027 Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Yayınlandı

2019-026 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 17) 1522019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

2019-025 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No  23) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-024 Gelir Kurumlar Vergisi İade Taleplerinin “İadem Nerede” Ekranlarından Takip Edilebilmesine İlişkin Duyuru

2019-023 2018 IV. Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı

2019-022 KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

2019-021 GİB - KDV1 Muhtasar Beyanname Hk. Duyuru

2019-020 E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine Düzenleyecekleri Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenebilmesi Hk. Duyuru

2019-019 31.12.2018 Döviz Kurları (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 505)

2019-018 Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No 1)

2019-017 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 200612)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 20191)

2019-016 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-015 Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem Broşürü Yayınlandı.

2019-014 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

2019-013 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı

2019-012 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-011 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk.

2019-010 Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıt.Teslim Uygu.KDV Oran İndirimi, Bazı Araç ve Oto.ile Beyaz Eşyalar ve Elekt. Küçük Ev Aletleri ÖTV İndirimi ve Tapu Harcı İndirimi Süre Uzatılması Hk.

2019-009 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-008 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesine İlişkin Karar Yayımlandı

2019-007 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı

2019-006 Tahsilat Genel Tebliği (Seri B Sıra No 11) Resmi Gazete’de Yayımlandı

2019-005 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

2019-004 Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ

2019-003 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

2019-002 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlan. İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebiğ

2019-001 02.01.2019 - Kurum Geçici Beyannamesinde Yapılan Değişiklik