e-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Yayımlanmıştır.

Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde öngörülen yazılımların uyumluluk onayları ile ilgili test süreci ve test planının duyurulması amacıyla “e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Kılavuzu” www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.