Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları Rehberi Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları Rehberi” pdf formatında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayınlanmıştır.

Bu rehberde, Vergi Dairesi tarafından yapılan tarhiyatlara karşı mükelleflerin idari başvuru yolları olan “uzlaşma, cezalarda indirim ve idari mercilere başvuru” konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.