Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan rehberde, vakıfların Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi kanunları karşısındaki genel durumları, istisna ve muafiyetleri, vakıflara ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi ile Bakanlar Kurulu Kararıyla vergi muafiyeti tanınmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.