Ücret Kazançları Vergi Rehberi

Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayımlanmıştır.

Rehberde; ücretin tanımı, unsurları ve ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurların yanı sıra asgari geçim indirimi uygulaması ve 2014 takvim yılında kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri, beyanname vermeleri durumunda beyan edilecek gelirin tespiti ve beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılacak unsurlara ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.