Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayımlandı

Mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayımlanmıştır

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte mükelleflerin var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.