MSİ Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığıninternet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz. Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır. Rehberde ayrıca, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi, menkul sermaye iratlarının beyan durumuna ilişkin özet tablo ile konuya ilişkin açıklayıcı örnekler yer almaktadır.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.