Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Hazırlanan Açıklama Kılavuzu Yayımlanmıştır.

431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan açıklama kılavuzu yayımlanmıştır.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.