Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan “G.V.K. Geçici 67. Madde uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi” pdf formatında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasında yayınlanmıştır.

Rehberde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz Konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.