Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Rehberde, derneklerin Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi kanunları karşısındaki genel durumları, istisna ve muafiyetler, derneklere ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ile derneklere kamu yararlı statü tanınmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.