6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Rehber Yayımlandı

11/09/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeren 6552 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan rehber ve broşürler ile 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yer alan, taşıtların trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan rehber Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde hizmete sunulmuştur.

6552 sayılı Kanuna ilişkin rehber ve broşürlere ulaşmak için tıklayınız.

Trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin rehbere ulaşmak için tıklayınız.