6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı ile Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi Yayınlandı.

6111 sayılı Kanunla ihdas edilen stok affı ve kayıt düzeltmeleri ile getirilen imkanlar kapsamında emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) düzeltilmesi ve yasal kayıtların gerçek duruma uygun hale getirilmesine yönelik açıklamaların yer aldığı “6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi” Gelir İdaresi Başkanlığı' nca hazırlanmış olup, ilgili rehbere elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.