Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi

Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

2014 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.

Söz Konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.