Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden de ulaşabilirsiniz.

2014 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan Rehberde; serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabları, serbest meslek kazancının tespiti ve hasılattan indirilecek giderler, serbest meslek kazançlarında vergi tevkifatı, serbest meslek erbabının kullandığı belgeler, serbest meslek kazançlarının beyanı ve beyanname üzerinde yapılacak indirimlere ilişkin konulara yer verilmiştir.

Söz Konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.