Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır. 2014 Yılında kira geliri elde edenlere yönelik olarak hazırlanan Rehberde; • Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, • Kira gelirine konu mal ve haklar, • Kira gelirinde beyanname verilmeyecek haller, • Mesken kira gelirinin beyanı ve mesken kira gelirinde istisna uygulaması (2014 yılı için 3.300 TL’lik istisna ), • Tevkifatlı işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı (2014 yılı için 27.000 TL), • Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirinde beyanname verme sınırı (2014 yılı için 1.400 TL), • Emsal kira bedeli uygulaması, • Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler (%25 Götürü gider veya gerçek gider yöntemi), • Kira geliri ile diğer gelir unsurlarının birlikte elde edilmesi halinde beyan durumu, • Beyan edilen gelir tutarından yapılacak indirimler (eğitim, sağlık, bağış ve yardımlar, şahıs sigorta primi vb.), • Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile Beyannamenin verilmesi, • 2014 Yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi, • Beyannamenin verilme zamanı ve ödenmesi, konularında bilgiler sunulmaktadır. Rehberde ayrıca, mesken ve işyeri kira gelirinin beyanına ilişkin örneklere de yer verilmiştir. Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.