Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Vergi Rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi" Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır.2014 Yılında kira geliri elde eden dar mükelleflere yönelik olarak hazırlanan Rehberde;

• Kira gelirine konu mal ve haklar,
• Kira gelirinde istisna uygulaması,
• Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler,
• Kira ödemelerinde vergi kesintisi,
• Beyannamenin verilme zamanı ve yeri,
• 2014 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,
• Verginin ödenmesi,
• Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile Beyannamenin verilmesi,
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yönünden gayrimenkul kira gelirleri,

konularında bilgiler yer almaktadır. Rehberde ayrıca, kira gelirinin beyanına ilişkin örneklere ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlara yer verilmiştir.

Söz Konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.