PB 2020-001 Ücretlilerle İlgili Hadler

 

05/02/2020

 

PRATİK BİLGİLER

2020 /

001

 

 

ÜCRETLİLER İLE İLGİLİ HAD VE ORANLAR

 

 

Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları (2020 Yılı)

 

 

22.000 -TL

‘ya kadar

 

 

 

 

% 15

 

 

49.000 -TL

‘nın

22.000 -TL

‘sı için

3.300 -TL

Fazlası için

% 20

 

 

180.000 -TL

‘nın

49.000 -TL

‘sı için

8.700 -TL

Fazlası için

% 27

 

 

600.000 -TL

‘nın

180.000 -TL

‘sı için

44.070 -TL

Fazlası için

% 35

 

 

600.000 –TL    

üzerinin

  600.000-TL

‘sı için

              191.070-TL

Fazlası için

%40

 

 

Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları (2020 Yılı)

22.000 -TL

‘ya kadar

 

 

 

 

% 15

49.000 -TL

‘nın

                 22.000-TL

‘sı için

3.300 -TL

Fazlası için

% 20

120.000 -TL

‘nın

49.000-TL

‘sı için

8.700 -TL

Fazlası için

% 27

600.000 -TL

‘nın

120.000-TL

‘sı için

27.870 -TL

Fazlası için

% 35

600.000 –TL    

üzerinin

  600.000-TL

‘sı için

195.870 -TL

Fazlası için

%40

 

Asgari Ücret (yeni)

01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası

Brüt aylık

2.943,00 TL

 

Net aylık

2.324,71 TL

* Gelir Vergisi hesaplamasında; 193 sayılı G.V. Kanununun 32. Maddesi uyarınca işçinin, bekâr ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 

SSK Taban – Tavan Ücret

01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası

Taban Ücret (Günlük)

  98,10  TL

 

Taban Ücret (Aylık)

2.943,00 TL

 

Tavan Ücret (Günlük) (7,5 katı)

735,75 TL

 

Tavan Ücret (Aylık) (7,5 katı)

22.075,50 TL

 

Kıdem Tazminat Tavanı ( Yıllık ) (GVK:25/7)

01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası

                                                            6.730,15 TL

 

 

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı ( Aylık ) (GVK:25/4)

-İstisna en fazla iki çocuk için uygulanabilir.

 

            0-6 Yaş

              Diğerleri

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası

                                       69,23 TL

34,61 TL

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası

                                       73,03 TL

36,52 TL

Vergiden Müstesna Yemek Yardımı (GVK:23/8)

01.01.2019 tarihinden itibaren

KDV hariç (Günlük)

19,00 TL

01.01.2020 tarihinden itibaren

KDV hariç (Günlük)

23,00 TL

 

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Oranları

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanır.

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başından belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için % 50’si

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i

3.çocuk için % 10’u

Diğer çocuklar için % 5’i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12'sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.

 

Sakatlık İndirimi Tutarları (01.01.2020 tarihinden itibaren)

I. Derece Sakatlar

Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar için

1.400,00 TL

II. Derece Sakatlar

Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar için

790,00 TL

III. Derece Sakatlar

Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar için

  350,00 TL

 

 

İşsizlik Sigortası Prim Kesintileri

İşçi Payı

 

% 1

İşveren Payı

 

% 2

Devlet Katkı Payı

 

% 1

 

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Hizmet süresi

1 – 5 yıl olanlar (5 yıl dahil)

14 İşgünü

 

5 – 15 yıl olanlar (15 yıl hariç)

20 İşgünü

 

15  yıldan fazla olanlar

26 İşgünü

18 yaşından küçükler ile 50 yaş üzerindekiler

 

En Az 20 İşgünü

 

İhbar Süreleri ve Tazminatı

Hizmet süresi

6 aydan az olanlar

2 Hafta veya 2 Haftalık Ücret

 

6-18 ay olanlar

4 Hafta veya 4 Haftalık Ücret

 

18-36 ay olanlar

6 Hafta veya 6 Haftalık Ücret

 

36 aydan fazla olanlar

8 Hafta veya 8 Haftalık Ücret

 

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

Özürlü işçi (en az %40 işgörmezlik raporu)

50 ve daha üzeri işçi çalıştıranlarda

% 3

 

 

 

4/a (SGK) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları (01.09.2013’den İtibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5 – 23,5

34,5 – 37,5