2018-016 TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No1) Resmi Gazete’ de Yayımlandı

06/02/2018

SİRKÜLER

2018 /

016

 

TÜRKAKIM GAZ BORU HATTI PROJESİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliğinde; onaylanması 6765 sayılı Kanun ile uygun bulunan 24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi'ne İlişkin Anlaşma" ya dair açıklamalar yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ Eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.