Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

TAM TASDİK HİZMETİ :
3568 Sayılı Kanun gereği firmaların yıllık faaliyetleri, vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmekte ve yıllık mali tabloları ile yıllık beyannameleri tasdik edilmektedir. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz firmalara müşavirlik ve vergi danışmanlığı hizmetini de ücretsiz olarak sunmaktayız.
MÜŞAVİRLİK ve VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
Tam tasdik kapsamında olmayan fakat talep eden firmalara vergi ve diğer mali konulardaki sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
Bu hizmetimiz, telefon veya internet ortamında veya firma ziyaretlerinde yüzyüze soruların cevaplanması ve yapılan toplantılarla mali ve vergisel sorunların çözümü şeklinde gerçekleştirilmektedir.
ÖZEL DENETİM VE TASDİK HİZMETLERİ
Kanun gereği resmi dairelere ve bankalara verilecek her türlü tespit ve tasdik raporlama çalışmaları ile diğer özel konularda değerleme, fiyatlandırma, tasfiye, devir ve birleşme işlemleri ile fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.
VERGİ İTİRAZ VE UZLAŞMALARI
Çeşitli sebeplerle inceleme geçiren firmaların inceleme müşavirliklerinin yürütülmesi, uzlaşma görüşmelerine katılarak ihtilafın çözülmesine katkı sağlamak veya itiraz safhalarında itiraz dilekçelerinin hazırlanarak gerekli cevap ve savunmaların hazırlanması yönünde hizmetler verilmektedir.
MALİ AÇIKLAMALAR VE SİRKÜLERLER
Mali mevzuattaki gelişmeler ve uygulamaya yönelik açıklamalar, mevzuatla ilgili pratik bilgiler ve mali yükümlülük takvimi, tüm müşterilerimize faks veya internet aracılığı ile ücretsiz gönderilmektedir.