Bağımsız Denetim Hizmetleri

*Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi firmaların,
*Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna tabi firmaların,
*Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bağımsız denetime tabi tutulan firmaların,
*Kurumsal Finansman için yurt içi ve yurt dışı kredi kurumları ile ilişkide olan firmaların yıllık ve ara dönem denetim ve raporlama hizmetleri verilmektedir.
*Ayrıca firmaların mali tablolarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS-IFRS) ve USGAAP standartlarına çevrim işlemleri gerçekleştirilmektedir.